woensdag 29 mei 2019

Kruisdagen en Kruisprocessie - vanmorgen de derde keer

Betekenis
Op de zogenaamde kruisdagen (de drie dagen vóór Hemelvaart) wordt een gebedstocht door de velden gemaakt (in ons klooster zijn het drie routes rond het klooster in alle richtingen). Er wordt dan m.n. gebeden voor een goede oogst. Men noemt dit de kruisprocessies.

Ontstaan
De kruisprocessie werd rond 469 door bisschop Mamertus in zijn bisdom Vienne (F.) ingevoerd, naar aanleiding van diverse misoogsten en natuurrampen. Er werden drie boete- en biddagen gehouden met een processie om Gods hulp af te smeken tegen rampen en nood.
Rond 800 werden deze dagen ook in Rome ingevoerd. Pas aan het einde van de Middeleeuwen werd het gebruik door vrijwel de hele Kerk overgenomen. De vasten, die oorspronkelijk bij deze dagen hoorde, nam men niet over omdat men in de paastijd niet mocht vasten. In onze streken werd op de kruisdagen vooral gebeden om zegen over de vruchten van de aarde.

De naam
In het Latijn worden de kruisdagen rogationes minores of litaniae minores (kleine smeekbeden of kleine litanieën) genoemd, om ze te onderscheiden van de litaniae maiores (grote litanieën) op het feest van Sint-Marcus op 25 april, die eveneens bedoeld waren om Gods zegen te vragen over de vruchten van de aarde.
De Nederlandse benaming kruisdagen (in het Duits: Bitttagen) is waarschijnlijk ontleend aan het feit dat bij deze omgang enkel een kruis wordt meegedragen aan het hoofd van de groep deelnemers.

2018
Tijdens de droogte van 2018 hebben we weken achter elkaar gebeden om regen en behoud van de oogst. Zie de bijdragen onder het label droogte We bidden ook nu om een vruchtbare oogst en om gespaard te blijven van de hitte, verdorring en droogte die verleden jaar onze streken troffen.

Wij hebben vandaag gebeden om zegen over de vruchten der aarde en bidden in warme tijden met overtuiging en vurig om regen. Dat deden vanaf de achtste eeuwen de monniken die de Kerkberg bewoonden en vanaf 1434 werd dat op de Kerkberg gedaan door de kanunniken en kanunnikessen van de Orde van het Heilig Graf. Wij staan daarmee dus in een oude traditie die tot op de dag van vandaag zinvol blijkt. Zo gaat dat met tradities ...