zondag 12 augustus 2018

Peter Jones - Latijn voor Beginners - Uitgeverij Prometheus - Latijn als levende liturgische taal


Recent is de maar liefst achttiende druk verschenen van dit zeer aanbevelenswaardige boekje.

Wij citeren de wervende tekst van de Uitgever. Bestelbaar onder deze link

Latijn voor beginners
Het Latijn een dode taal? Integendeel. Het is een springlevende taal, waarin prachtige, spannende, liefdevolle ... verhalen en gedichten zijn geschreven. Maar ook is het een ingewikkelde taal, die niet zomaar aangeleerd kan worden, waardoor er slechts weinigen zijn die van al dat moois in de oorspronkelijke vorm kunnen genieten.
Dat kan anders. Daarom is er Latijn voor beginners, voor absolute beginners voor diegenen die hun weggezakte kennis van het Latijn willen opfrissen. In dit boek wordt de lezer op praktische en humoristische wijze ingewijd in de geheimen van de oude taal. Latijn voor de lol dus, maar serieus genoeg om de lezer in staat te stellen de Carmina Burana (dertiende eeuw) mee te lezen, de teksten op het tapijt van Bayeux (elfde eeuw) te kunnen volgen en enkele gedichten van Catullus (eerste eeuw voor Christus) te begrijpen. Graag voegen wij daar aan toe: en om de liturgie in het Latijn beter te begrijpen.
Naast de introductie in de Latijnse taal bevat het boek informatieve passages over de Romeinse geschiedenis en over leven en cultuur ten tijde van het Romeinse Rijk. Gaandeweg wordt duidelijk in welke mate wijzelf - in onze taal en in ons denken - schatplichtig zijn aan die bewogen periode uit de wereldgeschiedenis.
Peter Jones is een bekend popularisator van de klassieke talen.
'Latijn voor beginners (...) bevat interessante wetenswaardigheden voor iedereen die ge eresseerd is in de taal en cultuur van het klassieke Rome.' TROUW - en wij voegen daaraan toe: En het Latijn als levende liturgische taal.
'Een studieboek vol humor voor beginners en voor hen die hun kennis van het Latijn willen ophalen.' ALGEMEEN DAGBLAD
'Met enthousiasme en droge humor neemt Jones de lezer stap voor stap mee langs de rudimenten van de eerste grote westerse taal.' BOOKFINDER