zondag 24 juni 2018

John Henry cardinal Newman Graces of John the Baptist

John the Baptist had a most difficult office to fulfill; that of rebuking a king.

Not that it is difficult for a man of rude arrogant mind to say a harsh thing to men in power — no, rather, it is a gratification to such a one; but it is difficult to rebuke well, that is, at a right time, in a right spirit, and a right manner.

The holy Baptist rebuked Herod without making him angry; therefore he must have rebuked him with gravity, temper, sincerity, and an evident good-will towards him.  On the other hand, he spoke so firmly, sharply, and faithfully, that his rebuke cost him his life.  We who now live have not that extreme duty put upon us with which Saint John was laden; yet every one of us has a share in his office, inasmuch as we are all bound "to rebuke vice boldly," when we have fit opportunities for so doing....

Aim at viewing all things in a plain and candid light, and at calling them by their right names.  Be frank, do not keep your notions of right and wrong to yourselves, nor, on some conceit that the world is too bad to be taught the Truth, suffer it to sin in word or deed without rebuke.

Do not allow friend or stranger in the familiar intercourse of society to advance false opinions, nor shrink from stating your own, and do this in singleness of mind and love.  Persons are to be found who tell their neighbors of their faults in a strangely solemn way, with a great parade, as if they were doing something extraordinary; and such men not only offend those whom they wish to set right, but also foster in themselves a spirit of self-complacency.

Such a mode of finding fault is inseparably connected with a notion that they themselves are far better than the parties they blame; whereas the single-hearted Christian will find fault, not austerely or gloomily, but in love; not stiffly, but naturally, gently, and as a matter of course, just as he would tell his friend of some obstacle in his path which was likely to throw him down, but without any absurd feeling of superiority over him, because he was able to do so.

We thank Catholic Resource Center

Uitnodiging Plechtige Hoogmis vrijdag 29 juni a.s. om 09.30 uur in de basiliek Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus

Graag nodigen wij U uit voor de plechtige Hoogmis aanstaande vrijdag met Gregoriaanse zang in de basiliek op de Kerkberg in Sint Odilienberg.


Hoogfeest van de HH. Petrus en Paulus, apostelen.

Graag nodigen wij U uit voor de plechtige Hoogmis aanstaande vrijdag met Gregoriaanse zang in de basiliek op de Kerkberg in Sint Odilienberg om 9.30u. De zang wordt verzorgd door de parochiële schola en de zusters Kanunnikessen van het Heilig Graf.

Op deze dag herdenken wij de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus, de bekroning van hun getuigenis voor de Heer. Beiden hebben zij Christus openlijk beleden als de Messias, de Zoon van God, en zijn boodschap verkondigd ten koste van allerlei beproevingen. Overeenkomstig Jezus’ voorzegging is Petrus, geroepen tot een alomvattende herderlijke taak, zijn Heer gevolgd in zijn kruisdood. Hij stierf te Rome, hoogstwaarschijnlijk in het jaar 64.
Paulus, prediker van het evangelie dat hij in verbondenheid met Petrus en met de eerste gemeente van Jeruzalem overal heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn geloof eveneens te Rome, naar alle waarschijnlijkheid in het jaar 67.
Het graf van Petrus bevindt zich op de Vaticaanse heuvel en dat van Paulus aan de weg naar Ostia. Tot op de dag van vandaag bezoeken miljoenen pelgrims hun graven.

Nadat Wiro, Plechelmus en Otgerus zich terugtrokken op de berg die zijn van hofmeier Pepijn hadden gekregen, bouwden zij op de berg een kerk die zij toewijdden aan de H. Petrus. De oude naam van de Kerkberg is daarom ook wel Petrusberg. Later kreeg het dorp de naam Sint Odilienberg. De drie  heiligen gaan vaak de berg af, naar de huisjes van de houthakkers. Ze bezoeken de zieken en geven hun van de geneeskrachtige kruiden. Ze gaan bij de mannen zitten, als ze even uitrusten van het harde werken. Langzaam maar zeker winnen ze het vertrouwen van de mensen die daar wonen. Veel mensen gaan geloven in de God van Wiro, Plechelmus en Otger. De bisschoppen dienen de sacramenten toe, terwijl Otger preekt en aalmoezen uitdeelt aan de arme mensen. Af en toe komt ook de H. Willibrord op bezoek, de grote geloofsverkondiger in de Nederlanden.

Wij hopen dat vele Berger bewoners aanstaande vrijdag deze gelegenheid benutten om hun geloof te vieren, te verdiepen en te bezingen en daarbij ook hun patroonheiligen te gedenken die kenbaar zelf ook een grote devotie hadden voor de H. Petrus.

Zo meteen! Gregoriaanse Vespers in de Basiliek iedere zondag om 17.00u met inleiding om 16.45u, op alle andere dagen om 17.45u


Bidden in het Latijn is een ervaring die voor niet weinigen maakt dat zij God dichterbij ervaren. Recent bij de Muziek Carrousel van de HVR kwamen er meer dan honderd mensen naar de Gregoriaans Vespers op zondagmiddag om 17u. Iedere zondag zijn wij benieuwd hoeveel mensen er naar de  Gregoriaans gezongen Vespers in  de basiliek komen. Er is sprake van een voorzichtige positieve ontwikkeling maar wij gunnen het nog veel meer mensen!

De heiliging van de dag door het bidden van de getijden is een oude christelijke traditie die voortbouwt op de Joodse gewoonten. Priesters en religieuzen zijn verplicht dagelijks de getijden te bidden: als zusters levend in clausuur bidden wij namens en ten behoeve van de gehele gelovige gemeenschap. Aangezien er overal ter wereld kloosters zijn, wordt van daaruit  onafgebroken de lof Gods gezongen.

"De mannen en de vrouwen van het godgewijde leven weten dat de eerste plicht van hun leven is de beschouwing van de goddelijke werkelijkheden en de voortdurende vereniging met God. De wezenlijke bijdrage die de Kerk van het godgewijde leven verwacht is veel meer een kwestie van zijn dan van doen", schrijft paus Benedictus XVI in de Apostolische  Exhortatie “Sacramentum caritatis” (2007)

Ook leken worden naar hun mogelijkheden van harte uitgenodigd zich met het gebed van de priesters en religieuzen te verenigen. In een Basilica minor zoals die van ons bestaat de verplichting tenminste op zondag (delen van) de liturgie in het Latijn te bidden inclusief de getijden

Omdat niet iedereen bekend en vertrouwd is met de Gregoriaanse vespers, wordt vooruitlopend op de vespers in de naast de basiliek gelegen Mariakapel om 16.45 uur een korte inleiding gegeven die kan gaan over de betekenis van de Getijden, de gebedsteksten of het Gregoriaans. Soms oefenen we alvast een tekst. Voor iedere deelnemer is er een volledig boekje met muzieknotatie beschikbaar. Na de Vespers bidden we het gebed van de Engel des Heren eveneens in het Latijn, tekst beschikbaar.

Voorafgaand kunnen gebedsintenties worden opgegeven die worden voorgelezen bij de voorbeden (preces).

Wie meer over Latijn wil weten kan zich aansluiten bij onze cursus die in september weer verder gaat. Tussentijds instappen is mogelijk. Eventueel met bijlessen. zie hiervoor ook onze website www.priorijthabor.nl onder zoekwoord: cursus


Do-re-mi-fa-sol came from an 8th century Catholic hymn in honor of St. John the Baptist.

You’ve probably heard the song from the musical The Sound of Music called “Do-Re-Mi” (“Do a deer, a female deer,” etc). That song is based on something called solfège, in which each note in a musical scale is given a word, namely doremifasolati, and then back to do.
Where did this system come from? Well it turns out, at least to the standard theoryit ultimately came from an 8th century Catholic hymn written by a Benedictine monk!
Here’s the story: In the 8th century, an Italian Benedictine monk named Paul the Deaconcomposed the Latin hymn “Ut queant laxis” in honor of St. John the Baptist.
A few hundred years later in 11th century italy, music theorist Guido of Arezzo created an early version of the solfège system for mysical notation based on the lyrics of Paul the Deacon’s hymn. This was because as the melody moved about the scale, certain key words or syllables fell on successive notes going up.
Here’s the lyrics with the key parts bolded: “Ut queant laxīs resonāre fībrīs ra gestōrum famulī tuōrum, Solve pollūtī labiī reātum, Sancte Iōhannēs.”

See and hear:

We thank churchpop.com

Waar bidden we deze week voor? Wordt gedurende de week aangevuld.

240618
voor een jarige zwager
voor onze kleinkinderen, dat zij gelukkig worden en het geloof bewaren
voor een acolyth die zijn diploma heeft gehaald
voor het kind dat vanmiddag in onze Mariakapel wordt gedoopt
voor iedereen die Johan, Jan, Johanna, Annie etc heeft en naar Sint Jan de Doper genoemd is, dat God hen genadig is.
(Johannes betekent "God is genadig)

230618
uit dankbaarheid voor al het goede wat we vanzelfsprekend vinden.
om zegen voor het bruidspaar dat vanmiddag in onze basiliek hun ja-woord geeft
om berouw dat noodzakelijk is voor de vergeving van onze zonden.

220618
uit dankbaarheid voor een gunstige medische uitslag
voor alle chronisch zieken: voor voldoende hulp en het besef dat ook God hen niet alleen laat
Voor de zielerust van een medeparochiaan die vandaag uit de basiliek wordt  begraven
Voor een politie-agent die in de uitoefening van zijn functie ernstig gewond is geraakt: om voorspoedig herstel en kracht, ook voor zijn dierbaren.

200618
voor een behouden reis
uit dankbaarheid voor de kinderen die hun diploma hebben behaald en steun voor degenen die het (nog) niet hebben behaald.
voor bescherming van de kinderen die zich storten op de examenvieringen, dat zij zich niet te buiten gaan aan alcohol

190618
Voor zorgsystemen van mensen die van elkaar houden en voor elkaar zorgen, die op springen staan, dat er uitkomst komt voor er erge dingen gebeuren.
Voor mini-mantelzorgertjes, dat ze worden geholpen en ook nog gewoon kind kunnen zijn.
Voor mensen die al jaren wachten op huisvesting, dat beschikbare ruimte eerlijk wordt verdeeld.
Voor priesters, diakens en religieuzen, dat zij het geloof bewaren.
Voor parochies, dat het levende geloofsgemeenschappen mogen zijn waar het geloof in alle facetten gevierd wordt.

180618
Voor een bijzondere intentie
Voor slachtoffers van verkeersongelukken
Tot eerherstel aan de Heilige Harten
Voor goede postulanten voor ons klooster
Voor het behoud en de vooruitgang van het kerkelijk leven op de Kerkberg
Voor vervolgde Christenen - dat zij weten dat God hen nabij is
Voor vrede onder de volkeren en het stoppen van de verspilling van wapenwedloop

Aangezien lezers hebben aangegeven te willen meebidden plaatsen we vanaf vandaag direct (dus niet achteraf) onze intenties en we sluiten iedere week op zondagavond de afgelopen week af. Intenties die gedurende de week worden gevraagd plaatsen we bij en we plaatsen aan het begin van iedere de lopende intenties.

Met ingang van 13 mei 2018 worden de intenties die zijn opgegeven in het Intentieboek dat op zondag voor de Vespers in de basiliek ligt, meegenomen in dit overzicht.

Wie ook aan ons intenties wil opgeven, kan dat doen via inlichtingen@priorijthabor.nl 

Zie ook Gebeds-intenties, misintenties en donaties voor ons klooster

zaterdag 23 juni 2018

Liturgy of the Hours The Birthday of Saint John the Baptist Solemnity Saint Augustine The voice of one crying in the wilderness


Office of reading - Second Reading

From a sermon by Saint Augustine

The voice of one crying in the wilderness

The Church observes the birth of John as in some way sacred; and you will not find any other of the great men of old whose birth we celebrate officially. We celebrate John’s, as we celebrate Christ’s. This point cannot be passed over in silence, and if I may not perhaps be able to explain it in the way that such an important matter deserves, it is still worth thinking about it a little more deeply and fruitfully than usual.
  John is born of an old woman who is barren; Christ is born of a young woman who is a virgin. That John will be born is not believed, and his father is struck dumb; that Christ will be born is believed, and he is conceived by faith.
  I have proposed some matters for inquiry, and listed in advance some things that need to be discussed. I have introduced these points even if we are not up to examining all the twists and turns of such a great mystery, either for lack of capacity or for lack of time. You will be taught much better by the one who speaks in you even when I am not here; the one about whom you think loving thoughts, the one whom you have taken into your hearts and whose temple you have become.
  John, it seems, has been inserted as a kind of boundary between the two Testaments, the Old and the New. That he is somehow or other a boundary is something that the Lord himself indicates when he says, The Law and the prophets were until John. So he represents the old and heralds the new. Because he represents the old, he is born of an elderly couple; because he represents the new, he is revealed as a prophet in his mother’s womb. You will remember that, before he was born, at Mary’s arrival he leapt in his mother’s womb. Already he had been marked out there, designated before he was born; it was already shown whose forerunner he would be, even before he saw him. These are divine matters, and exceed the measure of human frailty. Finally, he is born, he receives a name, and his father’s tongue is loosed.
  Zachary is struck dumb and loses his voice, until John, the Lord’s forerunner, is born and releases his voice for him. What does Zachary’s silence mean, but that prophecy was obscure and, before the proclamation of Christ, somehow concealed and shut up? It is released and opened up by his arrival, it becomes clear when the one who was being prophesied is about to come. The releasing of Zachary’s voice at the birth of John has the same significance as the tearing of the veil of the Temple at the crucifixion of Christ. If John were meant to proclaim himself, he would not be opening Zachary’s mouth. The tongue is released because a voice is being born – for when John was already heralding the Lord, he was asked, Who are you and he replied I am the voice of one crying in the wilderness.
  John is the voice, but the Lord in the beginning was the Word. John is a voice for a time, but Christ is the eternal Word from the beginning.

Introitus : De ventre matris meae Nativitate S. Ioannis Baptistae